Tuesday, November 30, 2010

aktuwal na Utot (live Fart) Part 3

fartHay..pasensiya na kung medyo natagalan ako sa pagpost dito sa blog ko dahil busy ang lola..


Anyway, gaya ng pinangako sa mga nauna kong post narito ang ikatlo sa mga namataan kong aktuwal na pag utot (actual fart) sa camera..


enjoy ;)


actual na utot (live fart) part 1 
Regis Farts
Female contest in Jeopardy Fart LIVE!Leslie Nielsen can't control his fart on live television..lol


No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget