Wednesday, November 10, 2010

English spoking na..

Tiyo: "Iho, bakit malungkot ang pamangkin ko? Andito ka na nga sa Amerika eh malungkot ka pa rin? Ano'ng nagyari sa bisikleta mo?
klnp


Pamangkin: Eh kasi, Angkol... (pinutol agad ng Tiyo..)

Tiyo: Iho, andito ka na sa Amerika, kaya ang tawag mo sa akin eh hindi Angkol, kundi Angkel!

Pamangkin: (Itinuloy ang kwento) Alam mo Angkel, I rode my Baysikol.. (muling pinutol ng Tiyo..)

 Tiyo: Iho, dito sa Amerika, Baysikel ang pagbigkas nyan.
 Pamangkin: Angkel, I rode my Baysikel to buy some Papsikol..

 Tiyo: Iho, hindi Papsikol... kundi Papsikel.

 Pamangkin: Ok Angkel, I rode my Baysikel to buy some Papsikel... en den I pel... now I heb a BUKEL..."

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget