Monday, August 29, 2011

May ketong

funny doctor
Doctor JokesDoktor: "Mrs. ano daw po ba ang sakit ng anak ninyo?"


Mrs.: May ketong daw po.


In-examine ng doktor ang balat ng pasyente. Wala siyang makitang senyales ng ketong. Tumawag pa siya ng isang Dermatologist para mag-examine nang husto. Wala talaga.
funny doctor check up joke
Funny Doctor Check up


Doktor: "Mrs. sigurado po ba kayong ketong ang Sakit ng bata?"


Mrs.: "Eh iyon po ang sabi ng doktor niya dati. Mataas daw po ang ketong sa ihi dahil may diabetes."

Doktor: "Ah ketone po yon! (Ang positive ketone sa Ihi ay senyales ng kumplikasyon ng diabetes.)

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget