Friday, October 28, 2011

Makwentang nanay..

Anak: Ma hihingi po ako ng 50 pesos

Mother: 40 pesos? ang laki naman ng 30 pesos! aanhin mo ba ang 20 pesos? Akala mo madaling kumita ng 10 pesos? o heto 5 pesos.


Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget