Saturday, October 29, 2011

Payabangan sa Jeep

Payabangan sa Jeep!

Girl: Bayad…

Driver: Ilan tong 50?

Girl: Isa lang kuya, Estudyante, Nursing sa Ateneo, Kasasakay lang

Boy: (Nayabangan. Nagbayad ng 500) Manong Bayad..

Driver: (Galit) Ilan tong 500?

Boy: 1 lang, Keep the change. Seaman, Kadarating lang.

Sira Ulo: (Tumawa, Inabot ang 1000) Manong Bayad…

Driver: (Galit na galit) Peste! Ilan tong 1000?

Sira Ulo: Tatlo, Isama ang Nurse at Seaman. Keep the change. Galing Mental kalalabas lang.


Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget