Saturday, December 10, 2011

Another Visayan Joke

Malamig ang gabi ng naglalakad si itay sa napakadilim na eskinita ng biglang may  narinig siya na mga katagang tila SUMPA:

"NUMU NING TAIN YO WITAN MAYN ANGKA
TAMAKO HAMISANG YUHA TI UNGA NGAAYWA NANGPA IT NUNMU NING TAIN YO"

Halos mabaliw siya ng marinig niya yun... lalo na ng makita niya sa sulok ang isan.....

Bungi ga ni kant ug gud.....

Joke sender: 639462896594
Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget