Tuesday, March 6, 2012

Lolo Magna Joke

Lolo: dati, sa 20 ko may dala na ako pauwi na 5 kilos na bigas, 2 kilo na asukal, 2 lata na gatas, 1 kg na kape, 1 doesena na itlg, 1 doesena na sardinas at noodles, may pahabol pa na shampoo at sabun...

Apo: eh ngayon Lo?

Lolo: Ngayon imposible na kasi....
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Mayron ng CCTV Camera....

Ha ha ha.. nahiya naman ako kay Lolo magna naman pala eh... ikaw na Lo ang legend na Lupin.. haha....

If you like this joke please hit the like or share it with your friends we really appreciate it.

Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget