Tuesday, April 3, 2012

Japayuki

My isang babaeng yumaman dahil sa pagiging Japayuki...

Nagpatayo siya ng isang mataas na gusali sa Japan..

Bilang souvenir...

Pinangalanan niya ito ng.....

"KINITA SAFUKI"

Joke sender: 094657235**

Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget