Wednesday, April 25, 2012

Kagalang galang na Juan

tatay: Juan kamusta naman sa school nyo?
Juan: ayos naman po itay
tatay: eh wala naman bang ng aapi sayo sa school?
Juan: ha! ako aapihin iginagalang po ako sa school namin tuwing dumadating ako...
tatay: paanong pag galang?
Juan: sumisigaw sila ng "MABUHAY ANG MAHAL NA REYNA"

Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget