Friday, March 15, 2013

Test ng mga baliw

SA ISANG MENTAL HOSPITAL

*Nag-drawing si Doc ng pinto sa blackboard*

DOC: Kung sino ang maunang makalabas sa pinto na ito, makakalabas na ng ospital!

Unahan ang mga pasyente! May isang di tumakbo, tumatawa ito. 

DOC: Mukhang magaling na ‘tong isang ‘to ah! Matanong nga. Bakit di ka nakipag-unahan?

PASYENTE: Abno mga yan. Pano sila makakalabas, nasa ‘kin yung susi. XDD

Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget