Thursday, October 3, 2013

Kopyahan sa klase

Sa eskwelahan:

Teacher: Magdrawing kayo ng reproductive organ ng lalaki.

Juan tumingin sa baba at binuksan ang kanyang brief...

Sumigaw ang kaklaseng girl..

MAAAAMMM!!! oh si Juan....

MAY KODIGO!!

Share your text jokes to us at 09079381522 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget