Saturday, May 27, 2017

Kompetisyon Joke

Competition ng ibat-ibang bansa.

Host: okay pagalingan kayo na paiyakin ang baka na ito!
America: ( hinampas ng maso ang baka pero di man lang natinag.)
Japan: ( hinampas ng malaking bato , ngunit di man lang natinag ang baka)
Pinoy: hmmmmm???? ( pinitik ang itlog ng baka.)
Baka: (umiyak) unggggaaaaaaaa!!!!!
Host: magaling ang pinoy, okay next challenge, ang baka na yan ay di nyo kayang pailingin ang ulo.
America: (hinampas ng maso sa face di man lang natinag)
Japan: (kumuha ng tali at itinali sa leeg at hinila ng truck ngunit naputol lang ang tali)
Pinoy: hmmmmm....... (Lumapit sa baka at may ibinulong)
.
.
.
Gusto mo pitikin ko ulit itlog mo?
Baka: ( sobrang nagulat at napailing)

Share your text jokes to us at 09303293946 https://www.facebook.com/minchin01 Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

No comments:

Post a Comment

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget